Coolest Monkey in the jungle - Loopt de H&M achter met deze campagne, of juist voor?

diversiteit gelijkwaardigheid racisme rolpatronen stereotypen

Wanneer kan het.

Het is alweer even geleden dat het mode-bedrijf H&M met deze campagne kwam. De meningen waren heftig en verdeeld. Wat maakt dat men zo heftig reageert?

De vergelijking die hier wordt gesuggereerd, het jongetje met een aap, speelt in op de emotie. Het is een vergelijking die vaak wordt gemaakt in samenspraak met racisme.  Het doet denken aan Chiel Beelen die apen-geluiden maakte toen hij over Sylvana Sions sprak. Iets dat hij niet doorgaans doet bij collega’s als Dormien Verschuren of politica Marianne Thieme. 

Terug naar de campagne. Het beeld van het jongetje wordt versterkt doordat het andere jongetje in de campagne een trui draagt met de woorden survival expert.De boodschap lijkt te gaan over ongelijkheid; de expertversus de monkey. De een superieur tegenover de ander, iets dat absoluut niet meer bij deze tijd past maar nog altijd veel emoties oproept met betrekking tot het verleden. Los van wat de moeder van het jongetje zelf over de campagne zegt, zij zou zich positief hebben uitgelaten over de foto, gaat het om de associatie die mensen maken. Heel fijn juist om te horen dat zijn moeder deze associatie los ziet van haar zoon. Dat wil echter niet zeggen dat andere moeders, vaders, zonen, dochters; iedereen die dagelijks met ongelijkheid op basis van uiterlijke kenmerken worstelt, dit ook zo ervaren. Het wordt ervaren als kwetsend, als uitsluiting en rolpatronen-bevestigend.

Was het een doel van de H&M om ons te confronteren met deze associatie tussen het jongetje en de tekst?

Je zou verwachten dat een groot merk als H&M bewust omgaat met gevoeligheden rondom racisme, en dit zeker niet voedt.  We werken toe naar een toekomst waar elk kind deze trui kan dragen. Om daar te komen moeten we in dialoog blijven over wat als kwetsend kan worden ervaren, wat als humor wordt ervaren en waar men niet bij stil staat. Voor iedereen per situatie verschillend.

In onze optiek zou het een verrijking zijn wanneer kinderen worden groot gebracht met het empatisch vermogen zich te verplaatsen in een ander. De ander begrijpen hoeft niet te betekenen dat je het met de ander eens bent.Oudere berichten Nieuwe berichten