Over diversiteit

Bewustwording diversiteit gelijke kansen gelijkwaardigheid onderwijs stereotypen verbinding vooroordelen

Het is een begrip dat regelmatig wordt gebruikt. Toch blijft het een vaag begrip, diversiteit betekent in zekere zin ‘alles’. Zoals de Universiteit van Leiden beschrijft; we verschillen van elkaar in etniciteit, gender, seksuele oriëntatie, gezondheid, religie, leeftijd, sociaal-economische achtergrond, en meer.

Op basis van deze verschillen hebben we de neiging mensen in bepaalde hokjes te plaatsen. We gaan er vervolgens vanuit dat zij zich ook op een bepaalde manier zullen gedragen zoals anderen binnen het hokje. Deze neiging tot hokjes-denken ontstaat al op jonge leeftijd. Laat dit nu precies de reden zijn dat wij ons richtten op het jonge kind.

Hokjes-denken is niet erg. Laat dat duidelijk zijn. Het geeft ons een gevoel van veiligheid dat we een snelle inschatting kunnen maken. Echter, wanneer we niet meer los van deze hokjes kunnen denken/oordelen/handelen wordt het een probleem. Het hokje moet wel relevant zijn.

Het woord diversiteit nodigt uit om ons bewust te zijn van dit hokjes denken. In de meeste gevallen geef je al een reactie die een hokje bevestigd. Dit gaat snel, vanzelf eigenlijk. Kinderen pikken deze signalen op. Door je te realiseren dat je een signaal afgeeft ontstaat er ruimte het te corrigeren.

Waarom dit hokjes denken corrigeren? Door de ander bij voorbaat in een hokje te plaatsen door bijvoorbeeld zijn/haar leeftijd, is de kans groot dat je afgaat op bepaalde aannames. Zogenaamde vooroordelen die bestaan rondom mensen van deze leeftijd. In de meeste gevallen kloppen deze vooroordelen niet. Het streven naar gelijkwaardigheid en gelijke kansen voor iedereen begint met het bewust worden van het denken in hokjes.

idska ontwikkelt trainingen om leraren en opvoeders te ondersteunen in dit proces. Bovendien ontwikkelen we lesmateriaal voor thuis en in de klas om hier actief mee aan de slag te gaan.

 

Meer weten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of mail naar info@idska.nlOudere berichten Nieuwe berichten