Moeilijke onderwerpen in de klas

actualiteit diversiteit moeilijke thema's onderwijs training

Stel, je bent een leraar, een ouder of een sport coach. De schietpartij bij Charie Hebdo heeft net plaatsgevonden. Je wil hier over kunnen praten met de kinderen. Hoe pak je dat aan?

Wij hebben ons verplaatst in een leraar op een basisschool en zijn op zoek gegaan naar materiaal. Wat heb ik nodig om een heftige gebeurtenis bespreekbaar te maken binnen mijn groep. Het viel niet mee.


We hebben internet afgestruind op zoek naar een kant en klare les, iets dat meteen de volgende dag bruikbaar is. Vervolgens hebben we jeugdboeken gezocht in de bibliotheek. Aan informatie geen gebrek, maar hoe pak je dit aan? Met regelmaat organiseren we oefenavonden om dergelijke onderwerpen te bespreken.


Deelnemers komen uit ons netwerk, velen werken met kinderen. Voor hen hebben wij een oefening gecreëerd wat hen handvatten bood om moeilijke thema’s in de klas bespreekbaar te maken. Aan de hand van deze oefenavonden komen we met materiaal dat ingaat op actuele thema’s.


Het doel is om ervoor te zorgen dat de dialoog over deze gebeurtenissen op school open en veilig verloopt. Via idska is materiaal te krijgen om het gesprek in de klas vorm en inhoud te geven. Stuur ons een mail je met vraag.