Taal en Diversiteit

Onbewust en onbedoeld dragen we rolspecifiek gedrag over aan kinderen. We vertellen hen hoe ze zich moeten gedragen. Dat is niet erg, maar het is wel belangrijk om je hier bewust van te zijn. Welke stereotypen en vooroordelen gaan schuil in ons taalgebruik? 

In deze training gaan we in op taal en diversiteit. 

- We analyseren het taalgebruik in onderwijs materiaal
- We reflecteren op het taalgebruik dat we gebruiken in de klas
- De eerste stap wordt gezet naar stereotype vrij taalgebruik
- We komen tot oefeningen om op een speelse wijze hier in de klas mee aan de
   gang te gaan. 

 Duur
Twee dagdelen

Voorbereiding
15 minuten vragenlijst invullen

Prijs